Mx Green

<br />
<b>Notice</b>:  Undefined index: baslik in <b>/home/ariyazil/mxincubation.com/studyolarcategory.php</b> on line <b>32</b><br />

Mx Yeşil Dönüşüm Kuluçka Programı

MxIncubation-MxStartup  Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi olarak , dikeyde öncelediğimiz teknoloji alanlarına ait İş Fikirlerinin/İnovasyonların gelişim süreçlerini, yatay eksende Enerji ve Temiz Teknolojiler alan prensiplerine uyumlu ilerlemesini ilke edinerek destekleriz. Amacımız, "Tüketmeyen , Türeten" Sürdürülebilir Temiz Teknolojiler ve İnovasyonlar geliştirilmesinde ekosisteme fayda sağlamaktır. Mevcut sorunlara karşı çevre kirliliğini azaltmak ya da tamamen ortadan kaldırmak amacıyla çözümler üretmek, sürdürülebilir çözümler bulmak ve mevcut ekonomik sistem içerisinde pazardaki boşluğun çevreci yöntemler ile kapatılmasını sağlamak amacıyla Gıda, Tarım, Enerji, Biyoteknoloji, Dijital Dönüşüm, Akıllı Şehirler vb. alanlarında yer alan yenilik ve teknoloji odaklı iş fikirlerine başlangıç aşamasından şirketleşme aşamasına kadar olan süreçte destek sağlar.

ALT ALANLARI

Biyoteknoloji Alanı: Sağlık, tarım ve endüstri alanları olmak üzere kişiye özgü biyoteknolojik ilaçlardan, gen tedavilerine, CRISPR gen ameliyatlarından, biyo-yakıta; biyosensörlerden, yapay zekâya ve biyobilgisayarlara kadar çok geniş bir yelpazeye yönelik tasarlanan tematik bir alandır.

Gıda Teknolojileri: Potansiyel gıda girişimlerinin tespit edilmesi, gıda girişimi iş fikirlerinin desteklenmesi, mentorluk ve atölye eğitimlerine erişim sağlanmasını amaçlayan tematik bir alandır. 

Dijital Dönüşüm: Girişimcilerin yeni ürün üretmelerinin yanı sıra var olan işletmelerin süreçlerini dijital olarak yenileyebilir ve ileri teknolojik gelişmelere uyum göstermelerine yönelik tasarlanan tematik bir alandır.

Akıllı Şehirler:  Büyük veri, sosyal ağlar, yapay zeka, blok zincir, nesnelerin interneti, otonom araçlar ve bulut bilişim teknolojileri ile çevre kirliliğini azaltmak, trafik ve güvenlik sorunlarını azaltmak, trafik ve güvenlik sorunlarını azaltmak, sağlıklı bir yaşam alanı oluşturmak ve şehirleri daha yaşanılabilir kılmaya yönelik tasarlanan tematik bir alandır.

Temiz Enerji: Enerji Üretimi, Elektrik Depolama, Enerji Verimliliği, Akıllı Şebekeler, Geri Kazanım ve Geri Dönüşüm ve Yenilenebilir Enerji alanlarına yönelik teknoloji ve çözümleri olan, ayrıca enerji sektöründe kullanılabilecek büyük veri | yapay zeka | blockchain | siber güvenlik | yazılım ve çözümleri olan girişimci adaylarına yönelik tasarlanan tematik bir alandır.

Sürdürülebilir Tarım: Sürdürülebilir tarım uygulamaları, tarım teknolojileri veya tarımsal ürünler ve hizmetler üzerine odaklanarak pazar fırsatları yaratabilecek girişimcilere yönelik tasarlanan tematik bir alandır.

  • Yayınlanma Tarihi
    Notice: Undefined index: dateNew in /home/ariyazil/mxincubation.com/studyolarcategory.php on line 54
  • Etkinlik Türü
    Notice: Undefined index: titleText1 in /home/ariyazil/mxincubation.com/studyolarcategory.php on line 59
  • Konum
    Notice: Undefined index: titleText2 in /home/ariyazil/mxincubation.com/studyolarcategory.php on line 64