TUAS

TUAS

Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını arttırıyoruz!

TUAS
Trusted, Independent & Global

"Türkiye yükseköğretim alanındaki potansiyelini en iyi şekilde değerlendirerek, ülkemizin kalkınma süreçlerine ciddi katkılar sunan yapısal değişim niteliğinde özellikle Eğitim turizmi ve kültür alışverişi yoluyla, daha fazla karşılıklı anlayış üzerine inşa edilmiş daha güvenli bir dünya yaratabiliriz."

Yirmibirinci yüzyılın küreselleşen dünyası; teknoloji, ticaret, turizm gibi alanlar başta olmak üzere pek çok alanda ülkeler arasında kıyasıya bir rekabete sahne olmaktadır. Yükseköğretim alanıda, taşıdığı büyük potansiyel dolayısıyla son 20 yılda önemli bir uluslararası rekabet alanı haline gelmiştir. Gelişmiş ülkelerin yanı sıra, gelişmekte olan ülkeler de yükseköğretimde uluslararasılaşma konusunda stratejiler belirleyip bunları hayata geçirmeye çalışmaktadırlar. Yükseköğretimde uluslararasılaşma ile ülkelerin doğrudan veya dolaylı olarak akademik, ekonomik, politik, sosyal ve kültürel açılardan zenginleşeceği, güçleneceği ve yeni ilişkiler kurabileceği inancı her geçen gün daha da artmaktadır.

Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında; 1970’li yıllarda yaklaşık 800 bin olan uluslararası öğrenci sayısının 2020 yılında 7 milyona ulaştığı görülmektedir. Yapılan tahminler sonucunda bu rakamın 2025 yılında 10 milyona çıkması beklenmektedir.

TUAS olarak bugüne kadar yapılagelen uluslararasılaşma çalışmalarına yeni bir boyut kazandırarak Türk yükseköğretiminde uluslarasılaşmayı daha sistemli hale getirmek ve paydaş kurum ve kuruluşlarla birlikte yürütebilmek ve özellikle üniversitelerdeki uluslararası öğrenci sayısını arttırmayı hedeemektedir. Bu sayede Türk yükseköğretim sisteminin uluslararası öğrenciler ve akademisyenler için çekim merkezi haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Misyonumuz

TUAS olarak misyonumuz Türkiyedeki üniversitelerin uluslararası öğrenci sayısını arttırarak üniversitelerin uluslararası düzeyde tanınırlığını arttırmaktır.

Tanıtım Dokümantasyonunu İndir
  • Yayınlanma Tarihi
    Notice: Undefined index: dateNew in /home/ariyazil/mxincubation.com/ekosistemcategory.php on line 54
  • Etkinlik Türü Hibrit Eğitim
  • Konum Online Başvuru